• A beszédképzés általános és speciális céljainak megvalósítása.
  • Beszédhibák és beszédzavarok javítását célzó gyakorlatok.
  • Az általános beszédképzés művészi szempontú igényeit szolgáló feladatok.

 

Beszédtechnikai gyakorlatok

1. Légzési gyakorlatok

  • Lazító, relaxációs gyakorlatok

2. Hangképző gyakorlatok

  • Artikulációs gyakorlatok
  • Hang-előrehozási gyakorlatok
  • Rezonancia gyakorlatok
  • Izomlazító gyakorlatok

3. Kiejtési gyakorlatok

  • magánhangzók
  • mássalhangzók

4. Artikulációs és kiejtési gyakorlatok

5. Beszédhangok időtartamának gyakorlása

6. Modulációk (váltások) magassági, erősségi, hangszínváltások, gyorsasági váltások, ritmusváltások, szünet, hangerőgyakorlatok, ritmusgyakorlatok, tempógyakorlatok

7. Beszéd-és kifejezőkészség-fejlesztő gyakorlatok