Az érthető és tiszta beszéd alapja a megfelelő beszédlégzés.

A jó légzéstechnika azért fontos, mert a helyes hangképzéshez megfelelő mennyiségű levegő szükséges, másrészt mert ha jól gazdálkodunk a levegővel, akkor nem szabdaljuk szét mondanivalónkat értelmetlen szakaszokra, attól függően mikor fogyott el a levegőnk.

A rossz légzéstechnika a beszélőt zavarja leginkább, mert ettől szorongóbb és kapkodóbb lesz a beszéde.

A helyes légzéstechnika és a megfelelő zöngeképzés alapot ad a jó hangindításhoz és a pontos  hangképzéshez. A magyarban a lágy hangindítás a jellemző,ezért nem szabad hangszalagjainkat „felpattintani”, a kemény hangindítás kerülendő, mert levegőpazarlással is jár. Minden magánhangzót teljes értékűen kell képeznünk. Figyelni kell a mássalhangzók zöngésségének érvényesítésére.

A beszédhelyzet, a téma és a cél hármas egységének megfelelően kell megválasztani a beszédtempót, a hangerőt, a beszéddallamot.

  • Fontos , hogy a saját hangterjedelmünknek megfelelő sávban kezdjünk el beszélni.
  • Ügyeljünk a megfelelő hangsúlyozásra.
  • A kiemeléseket hangsúlyozással érzékeltetjük.
  • A megfelelő tempó és tempóváltozások elősegítik a mondanivaló értelmezhetőségét.
  • Ügyeljünk a szünetek  számának arányos beépítésére.
  • A hangerőt a az adott beszédhelyzethez  kell megválasztani (a terem nagyságának, akusztikájának, felszereltségének, és a hallgatók számának függvényében).