A hangképzés organikus zavarai közül a leggyakoribbak.

A dysarthria  agyi eredetű betegség /általában bal oldali károsodásra vezethető vissza/, amelynek következményei legfeltűnőbben a beszédben tapasztalható jelenségek.

A beszéd normális időviszonyai megváltoznak, jellemzőek a nyúlások,illetve a szótagok azonos azonos tartamban történő megvalósítása is előfordul. Nehézséget jelent a pergőhang artikulációja, a zöngeképzés is tökéletlen, a hang érdes.

Sérülhet a prozódia, elsősorban az alaphangmagasság, a beszéd monotonná válik.

Parkinson-betegségben jellemző a gyors, hadaró ejtés, monoton hang, a szóvégek ejtésének gyengülése, az időviszonyokban bekövetkező változások pedig oda vezethetnek, hogy a beteg beszéde nem érthető.

Az apraxia a  motoros programozás zavara. Jellemzői a hangátvetések, az artikulációs folyamat diszkoordinációja. A beszédtempó lassú, a szótagon belül szünetek fordulnak elő, hangkezdési nehézség fordul elő.