Olyan írászavar, mely az írás  grafomotoros jellemzőiben nyilvánul meg /például a betűk felismerhetősége, a téri elrendezés, az írás sebessége, a központozás hibái/, másrészt fonológiai nyelvi zavar /nyelvtan, helyesírás, mondatszerkezet/ illetve az előbbi kettő együttes megjelenése.

A főként grafomotoros problémákra visszavezethető írászavar az alaki diszgráfia.

Az írás kivitelezése lassú és rossz. Az írás olvashatatlan, vagy az íráskép nagyon csúnya, szabálytalan.

A téri-vízuális  és fonológiai  zavarokra visszavezethető írászavar a tartalmi diszgráfia.

Lényegében a helyesírás gyengesége. A diszlexia felnőttkori maradványtünetei közül a az egyik  legjellemzőbb.