A hadarás a beszéd azon súlyos zavara,amelyre jellemző a rendkivüli gyorsaság, a hangok, a szótagok kihagyása, a pontatlan hangképzés,a monotónia,a szegényes szókincs, s az összszemélyiség sajátos „elváltozása”.

Ok:  A hadarás öröklött, genetikailag meghatározott zavar.

Leglényegesebb ismertetője a „figyelemhiány”, a figyelemkoncentráció gyengesége, amely a gondolatok szervezésének  eltérésével kombinálódhat. Fokozott beszédtempó, ritmusérzék hiánya jellemzi a hadarót.

Beszédben mutatkozó tünetek szótag- és szóismétlés, szavak felcserélése,a mondatok diszgrammatikus szétesése.

A terápia kezdete előtt eldöntendő melyik beszédzavar a domináló.

Pszichés tünetek: Jellemző a figyelem szűk terjedelme. Dekoncentráltság. A hadaró előbb beszél, mint ahogy gondolataihoz a megfelelő szavakat, kifejezési formát megtalálta volna.

A beszéd formai oldala: Artikulációjukra a pontatlan, elmosódott hangképzés jellemző.

A beszéd tartalmi hiányosságai: Spontán beszédét gátolhatja a gyér szókincs,a diszgrammatizmus,a figyelemkoncentráció gyengesége,a verbális emlékezet hiányossága, a gondolatrohanás.

Az írás formai oldalára az olvashatatlanság, kusza írás. Ékezethiány, időtartam-jelölési hiba, szavak kihagyása, felcserélése. Mozgásos ügyetlenség jellemző rájuk.

A differenciál-diagnozis felállítását orvosok /foniáter,audiológus,neurológus/     segíthetik.

TERÁPIA

Cél: A tünetek tudatossá tétele, s a hadaró bevonásával felszámolása, vagy enyhítése.