Céljuk a helyes, kulturált beszédmód kialakítása.

Három részre oszlik

 1. Beszédtechnikai alapozás
 2. Összetett szövegértelmezési gyakorlatok
 3. Stílus és szövegszerkesztési gyakorlatok

 

Igényes,  beszéd hangzó elemeinek, szerkesztésmódjának gyakorlása. Sosem szabad figyelmen kívül hagyni a szöveg gondolatiságát. Végső cél a szöveg értelmének, érzelmének, szándékának igényes és stílusos megszólaltatása. Olyan megszólaltatás,, mely a tartalomnak,célnak, a beszélőnek,,  a hallgatónak, és a körülményeknek együttesét tartja szem előtt.

 

Beszédtechnikai alapozás

A beszéd alapfolyamatainak gyakorlását szolgálják. A helyes beszédlégzés, levegőadagolás,a helyes hangindítás, és hangadás, a zöngés, vivő erejű beszéd, a középhang kialakítása, a világos, tiszta artikuláció, és a helyes beszédritmus.

Figyelni kell arra, hogy a belégzés mindig nyugodt, kényelmes legyen, ne mellkasra vegyük a levegőt, hanem arra ügyeljünk, hogy mellkas szinte mozdulatlan maradjon. A levegőt a nyitott orron és szájon át szívjuk be, és belégzéskor a hasfalnak az övtáji résznek kell  megemelkednie.

Kilégzés

A beszéd közben a hasfal kényelmesen  süllyedjen vissza. A szövegeket úgy kell elmondani, hogy egyetlen levegőkibocsátással, szünet nélkül szólaltatjuk meg. Sem a verses, sem a prózai szövegeknél nem tartunk szünetet sem a vesszőknél, sem a sorhatárokon. Hangváltással, hanglejtéssel érzékeltetjük az írásjelet.

 1. Légzőgyakorlat (rövid szólamok)
 2. Légzőgyakorlat (növekvő szólamok)
 3. Légzőgyakorlat (arányos szólamok)
 4. Légzőgyakorlat (változó szólamok)
 5. Légzőgyakorlat (változó és növekvő szólamok)
 6. Légzőgyakorlat (növekvő szólamok)
 7. Légzésgyakorlat (alkalmazás)

Hanggyakorlat: A levegős, vivő erejű, az un. dinamikus, de kellemes, hajlékony beszédhang, és a mellkasi rezonancia kialakítását szolgálja.

A  fő cél: mindvégig helyes, erőteljes, túlzott ritmizálással, és erős szájmozgással, sok levegő kiadásával mondjuk a szövegeket úgy, hogy  beszéd közben  a szánk előtt tartott tenyerünkön érezzük a kibocsátott levegő érintését.

 1. Hanggyakorlat / erőteljes mellhang/
 2. Hanggyakorlat, rezonanciagyakorlat / erőteljes mellhang és ritmus/
 3. Hanggyakorlat /skála/
 4. Hanggyakorlat / levegőpocsékolás/
 5. Hangyakorlat /szájhang kialakítása/
 6. Hanggyakorlat /A helyes orr-rezonancia kialakítása/
 7. Hanggyakorlat/ lágy hangvétel
 8. Hanggyakorlat/Erő és magasság/